ПРАВИЛА зі спортивної ловлі риби фідером (2017 частина I)

Положения, приказы, бланки документов
Закрыто
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Юрий К
Сообщения: 2953
Зарегистрирован: 18 окт 2006, 23:31
Откуда: г.Винница
Контактная информация:

ПРАВИЛА зі спортивної ловлі риби фідером (2017 частина I)

#1 Сообщение Юрий К » 13 ноя 2017, 20:36

Ці Правила визначають умови, порядок організації і проведення всеукраїнських змагань та встановлюють правила всеукраїнських змагань зі спортивної ловлі риби фідером. Правила розповсюджуються на організації і громадян, які проводять всеукраїнські змагання з риболовного спорту або беруть у них участь.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання зі спортивної ловлі риби фідером (далі Змагання) пpоводяться з метою визначення кращих спортсменів та команд, підвищення майстеpності спортсменів, підготовки їх для подальшої участі у змаганнях різного рівня в даному виді ловлі, пропаганди і популяризації риболовного спорту.

1.2. Спортивна ловля риби фідером – це ловля риби виключно за допомогою фідерного вудилища обладнаного котушкою, на снасть з годівницею та одним повідцем та одним одинарним гачком. Фідерне вудилище - це вудилище оснащене пропускними кільцями, верхня частина якого конструктивно оснащена спеціальними гнучкими змінними вершинками (квівертипами), що мають різну жорсткість та сигналізують про покльовки риби. Загальна довжина фідерного вудилища (з квівертипом) повинна складати не більше 4,57м (15ft). Квівертип повинен обов`язково мати пропускні кільця та добре видиме забарвлення на одному чи декількох останніх відрізках між ними. Допускається використання фідерних вудилищ з вклеєним в верхню секцію квівертипом, що складає з ним одну пряму лінію. В цьому випадку на верхній секції вудилища повинна бути позначка, що вказує на жорсткість вклеєного в неї квівертипа. Заборонено використовувати інші вудилища, що не передбачені п.1.2. даних Правил.

1.3. В залежності від заліку результатів, змагання поділяються на особисті, особисто-командні та командні «тандем». Порядок проведення змагання зазначається в Положенні про змагання.

1.4. В залежності від територіального охоплення та складу учасників, змагання (чемпіонати, кубки, першості, зустрічі) поділяються за такими рівнями:
- міжнародні;
- всеукраїнські (Чемпіонат та Кубок України);
- обласні (Чемпіонати та Кубки областей);
- міські, районні;
- клубні.
Всі вони, в свою чергу, поділяються на офіційні та неофіційні.

1.5. Офіційні змагання зі спортивної ловлі риби фідером проводяться відповідно до календарних планів, затверджених в установленому порядку Держкомспортом України або його структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Змагання незатверджені в календарному плані на поточний рік не є офіційними.

1.6. Всеукраїнські змагання проводяться Держкомспортом України та Федерацією риболовного спорту України тільки в категорії «чоловіки». В складі команд можуть бути юнаки (дівчата) та жінки. Участь дітей, підлітків та жінок в офіційних змаганнях інших рівнів визначається Положенням про змагання.

1.7. Всеукраїнські змагання проводяться щорічно і є рейтинговими змаганнями як для команд (командний залік) так і для спортсменів (особистий залік).
1.8. Змагання проводяться в один або декілька етапів, кожен з яких складається з одного або декількох турів. Кожен з етапів є окремим закінченим змаганням і регламентується окремим положенням в якому обов`язково вказується загальна кількість етапів та яким етапом за номером є даний. Окремо взятий тур будь-якого змагання не може бути етапом змагання. При проведенні змагання в декілька етапів, всі етапи проводяться в однакову кількість турів.

2.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
2.1. Організація, що проводить змагання, зобов’язана, з врахуванням цих Правил та інших нормативних документів, розробити і затвердити Положення про змагання і направити його учасникам не піздніше встановлених даними Правилам строків (п. 2.3). Положення не повинно супеpечити цим Пpавилам і чинним пpавилам аматорського і спортивного pиболовства у внутрішніх водоймах Укpаїни. Проведення Змагань без Положення про змагання забороняється.

2.2. Положення повинне містити такі розділи:

- мета та завдання;
- керівництво змаганнями, організатори та їх контактні телефони, факс, e-mail;
- термін та місце проведення змагань;
- наявність обов`язкового тренування;
- характеристики водойми;
- можливі доповнення щодо наступних пунктів Правил: 1.3; 1.6; 2.6; 5.1; 5.2; 6.5; 7.2.1; 7.3.1; 7.3.7; 7.3.9; 7.3.11; 7.3.12; 7.8; 7.10; 8.7; 8.17; 8.20; 8.23; 8.28; 8.42; 8.50;
- фінансові умови участі в змаганнях;
- інші організаційні питання (карта проїзду, інформація щодо розташування навколо інфраструктури та інше).
Положення, що не містить один або кілька розділів, перелічених у пункті 2.2., вважається недійсним.

2.3. Положення повинно бути викладене на офіційних інтернет-ресурсах або надіслане учасникам змагань в терміни:
- всеукраїнські та міжнародні змагання — не пізніше ніж за 1 місяць до початку;
- обласні, міські, районні та клубні змагання — не пізніше, ніж за два тижні до початку;
Заборонено викладати або надсилати Положення у більш пізні терміни, ніж наведені у пункті 2.3. Правил.

2.4. Зміни та доповнення до Положення про змагання вносяться і затверджуються організаторами змагань не пізніше ніж за 10 діб до Змагання, пpо що сповіщають учасників змагань. Заборонено порушувати терміни сповіщання про зміни та доповнення, наведені у пункті 2.3. Правил.

2.5. Учасники подають попередні заявки організаторам змагань в теpмін, визначений у Положенні.

2.6. Організатори змагань, розглянувши заявку, підтверджують/відхиляють участь заявленої команди (спортсмена) у змаганнях, про що повинні сповістити представників команди (спортсмена) не пізніше трьох діб з моменту отримання заявки.

2.7. Не пізніше ніж за 1 годину до жеребкування представник команди повинен подати кінцеву заявку (в оригіналі) зі складом команди, яка повинна вміщувати таку інформацію пpо учасників:
• назва команди та регіон,
• пpізвище та ім’я (повністю) кожного члена команди;
• pік наpодження;
• споpтивний pозpяд (при наявності);
• статус в команді (тренер, капітан, спортсмен, координатор, запасний);
• віза лікаpя пpо допуск до змагань, окремо для кожного члена команди,

2.8. Заявка на офіційні змагання повинна бути обов`язково завірена мокрою печаткою та підписом керівника регіональної ФРСУ, лікаря спортдиспансеру і керівника обласного управління у справах молоді та спорту яку представляє команда (спортсмен). Заявки, подані з порушенням терміну, визначеного у Положенні, або з неповною інформацією, викладеною у пункті 2.7.-2.8. Правил, вважаються недійсними.

2.9. Організація, що проводить змагання:
- вирішує всі питання матеріально-технічного забезпечення і комплектування суддівської колегії (ваги та тара для зважування риби та інш.);
- призначає технічну комісію, Головну суддівську колегію, забезпечує охорону змагань і медичне обслуговування;
• здійснює розмітку зон та секторів;
• забезпечує максимально рівні умови усім спортсменам;
• забезпечує спортсменів стартовими номерами або беджами;
• розміщує результати і краткий звіт з фотографіями після кожного туру змагань на офіційному сайті ФРСУ
• після закінчення змагань видає кожній команді або по вимозі висилає поштою таблицю технічних результатів змагань;
• розміщує результати змагань на офіційному сайті ФРСУ не пізніше 3 годин після закінчення процесу нагородження переможців;.
• розміщує розширений звіт с фотографіями та коментарями спортсменів не пізніше 24 годин після закінчення змагань на офіційному сайті ФРСУ;.

2.10. Спортсмени, представники команд, організатори та судді повинні виконувати всі вимоги голови ФРСУ, керівника напрямку, а також офіційні вимоги комітета Молоді і Спорту України

3. ТЕХНІЧНА КОМІСІЯ

3.1 Технічна комісія призначається організацією, яка проводить змагання. В склад комісії повинні входити кваліфіковані судді та спеціалісти відповідної дисципліни (тренери команд, спортсмени та інш.). Функції технічної комісії можуть бути доручені Суддівській колегії змагань.

3.2 До початку змагань Технічна комісія повинна:
- обстежити водойму – можливе місце проведення змагань на відповідність його Правилам змагань та запланованій кількості учасників;
- визначити основні параметри водойми на ділянці змагань (ширина, глибина, наявність течії, характеристика дна, наявність рослинності та можливі особливості), види та можливі розміри риби, прийняти необхідні міри, щодо усунення природних та неприродних перешкод на місці змагань.
3.3. Свої висновки Технічна комісія оформляє у вигляді звіту для організатора змагань.

4. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ

4.1. Суддівська колегія призначається та затверджується, не пізніше, ніж за 5 днів до початку змагань, організацією, яка проводить змагання. До складу суддівської колегії входять головна суддівська колегія і судді в зонах. У залежності від масштабу змагань склад суддівської колегії може бути змінений.

4.2. До складу Суддівської колегії входять головний суддя, заступник головного судді та головний секретар.

4.3. Суддівська колегія несе відповідальність за підготовку та проведення змагань у відповідності до діючих Правил і Положення про змагання та визначення результатів змагань.

4.4. Представники суддівської колегії повинні візуально розрізнятися серед інших учасників змагання. Мати добре зрозумілі позначки (написи), щодо їх статусу на змаганнях, на верхній одежі, головних уборах, бейджах і т.п.

4.5. Обов’язки членів суддівської колегії:

4.5.1. Усі судді повинні чітко знати та розуміти Правила та Положення про змагання.

4.5.2. На всеукраїнських змаганнях на посаду головного судді призначають суддю, який має ступінь не нижче за “Суддя Національної категорії”. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за дотриманням учасниками діючих Правил і Положення про змагання, розподіляє обов’язки серед суддів, призначає (за необхідністю) технічну комісію, якщо це не передбачено рішенням організації, яка проводить змагання. Заборонено порушувати вимоги пункту 4.5.2. Правил.

4.5.3. Головний суддя повинен проводити засідання суддівської колегії до початку змагань, за підсумками кожного дня і для затвердження загальних результатів, а також в інших випадках, які потребують колегіального рішення. Засідання суддівської колегії за підсумками і загальними результатами дня проводяться спільно з капітанами команд. Головному судді забороняється порушувати вимогу пункту 4.5.3. Правил

4.5.4. Головний суддя зобов’язаний:
• перед змаганням провести нараду та інструктаж суддів;
• припинити або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують безпеці учасників;
• розглянути допущені учасниками порушення Правил змагань і протести, що надходять, і разом із головною суддівською колегією прийняти рішення;
• після закінчення змагань, в термін до 10 днів, здати звіт і протоколи до організації, що проводить змагання.

4.5.5. Головний суддя має право:
• перенести початок змагань при необхідності;
• відмінити або тимчасово припинити змагання через несприятливі погодні умови;
• проводити переміщення суддів у ході змагань;
• усунути від суддівства суддю, який зробив грубу помилку або не справився з виконанням своїх обов’язків;
• відмінити рішення судді, якщо воно помилкове;
• виконувати функції любого з членів суддівської колегії за необхідністю.

4.5.6. Заступник головного судді виконує вказівки головного судді, а в його відсутність замінює його і діє відповідно до повноважень головного судді.

4.5.7. Головний секретар приймає заявки на участь у змаганнях, приймає стартові внески, проводить жеребкування і несе відповідальність за оформлення всієї суддівської документації. Після закінчення змагань підводить підсумки з суддями.

4.5.8. Суддя в зоні контролює дотримання Правил і Положення про змагання, перевіряє учасників змагання відповідно до протоколу зони, перевіряє кількість, вид, склад прикормок та насадок відповідно до Правил та Положення про змагання, відповідає за хід змагань у зоні, не допускає присутність сторонніх осіб у зоні змагань та секторах спортсменів. Має право дозволяти спортсменам виходити з секторів за їх бажанням та передавати їм дозволені речі. Має право доглянути платформи, сумки спортсмена в секторі на наявність об ємів прикорми та насадки, що перевищують встановлені перед початком змагань. Після закінчення туру суддя в зоні повідомляє головному судді про всі порушення Правил змагань, допущених спортсменами і зроблених їм попередженнях.

4.5.9. Суддя в зоні бере участь у зважуванні улову спортсменів своєї зони та пред’являє протокол з результатами зважування спортсменам на підпис.

4.5.10. Представники Суддівської колегії повинні бути присутніми на обов`язкових тренуваннях.

4.6. Інформація про участь судді у офіційних змаганнях заноситься у особисту книжку судді.

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

5.1. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які внесені до заявки, мають дозвіл лікаря та відповідають вимогам, які визначені в Положенні про змагання. Забороняється допускати до змагань спортсменів, які не внесені до заявки, або не мають дозвіл лікаря та не відповідають вимогам, які визначені в Положенні про змагання.

5.2. До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються команди областей, м. Києва, Автономної Республіки Крим, та м. Севастополя тільки повного складу та відповідно до діючих квот. Повний склад команди на всеукраїнських змаганнях - 4 спортсмени. За необхідністю, команда має право до участі у змаганнях додатково заявити: тренера команди (не більше одного), запасного спортсмена (не більше одного), координаторів (не більше двох). Склади команд, кількість та наявність додатково заявлених членів команд на інших змаганнях інших рівнів зазначається в Положенні про змагання. Забороняється проведення змагань з порушенням вимог, наведених у пункті 5.2. Правил.

5.3. Кожен спортсмен та член команди зобов’язаний знати і додержуватися Правил та Положення про змагання; під час змагання стримано та з повагою відноситися до учасників змагань, не шуміти і не заважати іншим учасникам, не перешкоджати процесу зважування, своєчасно з’явитися на старт, не допускати віпадків появи в нетверезому стані на усіх заходах, передбачених регламентом змагань. Спортсменам та членам команди заборонено порушувати вимоги пункту 5.3. Правил.

5.4. Спортсмени та члени команди не можуть втручатися в роботу Суддівської колегії. Всі необхідні довідки тренер (капітан) команди одержує від головного судді, а інші члени команди – від тренера (капітана) своєї команди відповідно. Спортсменам та членам команди заборонено порушувати вимоги пункту 5.4. Правил.

5.5. Команди (спортсмени на особистих змаганнях) повинні обов`язково бути присутніми на загальному шикуванні, на відкритті та закритті змагання (нагородженні) або завчасно повідомити організаторам про свою відсутність на цих заходах з зазначенням причини. Спортсменам та членам команди заборонено порушувати вимоги пункту 5.5. Правил.

5.6. Запасний спортсмен, зазначений у заявці, може замінити основного спортсмена, координатора або тренера команди за заявою тренера команди. Знятий (дискваліфікований) зі змагання спортсмен або інший член команди запасним спортсменом не заміняється.

5.7. Спортсмен на змаганні зобов’язаний мати стартовий номер, документи, що його засвідчують, а також документи, які підтверджують його спортивну кваліфікацію (за вимогою Суддівської колегії).

5.8. Тренер та координатори команди на змаганні зобов’язані мати документи, що їх засвідчують, а також додаткові відмітки (написи на формі, бейджі та т.п.), що засвідчували б їх членство в тій чи іншій команді та вказували їх статус на змаганнях.

5.9. Тренер, будучи керівником команди, відповідає за організацію, поводження і дисципліну членів команди.

5.10. Тренер зобов’язаний бути присутнім на засіданнях Суддівської колегії, де розглядаються питання, пов’язанні із його командою, має право брати участь у жеребкуванні і бути присутнім при зважуванні уловів. Тренеру забороняється порушувати вимоги пункту 5.10. Правил.

5.11. Тренер подає письмову заяву про зміни в команді не пізніше ніж за півгодини до початку жеребкування кожного туру, а також протести (за всіх членів команди) з приводу проведення змагань і суддівства.

5.12. Тренер має право давати своєму спортсмену словесні поради і вказівки та знаходитися в межах сектора спортсмена виключно своєї команди («тандему) з дозволу судді в зоні. У випадку, коли зони змагання розташовані на протилежних берегах (пункт 6.12.), одному координатору дозволяється виконувати обов’язки тренера (заходити в сектор до спортсмена своєї команди тощо) на іншому березі. Тренеру (координатору тощо) забороняється порушувати вимоги пункту 5.12. Правил.

5.13. Координатори (запасний спортсмен тощо) мають право збирати необхідну для своєї команди інформацію з зон ловлі, доповідати її тренеру команди та спортсменам не заходячі в межі секторів, при цьому не заважаючи іншим учасникам змагань. Можуть бути присутніми при зважуванні. Координаторам та запасному спортсмену забороняється порушувати вимоги пункту 5.10. Правил.

5.14. За поpушення цих Пpавил і Положення пpо змагання до спортсмена можуть бути застосовані відповідні санкції (п. 11).

5.15. Координатори (запасний спортсмен тощо) і тренер команди, що порушують вимоги Правил змагань та Положення про змагання, рішенням Суддівської колегії попереджуються або відсторонюються від участі в змаганні.

5.16. При відсутності тренера його обов`язки виконує капітан команди.

6. РОЗМІТКА ЗОН ТА СЕКТОРІВ

6.1. Категорично забороняється розміщувати учасників змагань на відстані менше 50 метрів від ліній електропередач та трансформаторних підстанцій.

6.2. Ділянка водойми, виділена для проведення змагань, повинна бути, за можливістю, прямою та мати однакові умови в відношенні глибини, рель`єфа дна, рослинності, підходів до місця лову та інш. Ширина водойми не повинна бути менше 35 метрів. Глибина повинна бути, по можливості, однаковою на протязі всієї ділянки.

6.3. Зони та сектори, незалежно від кількості турів що проводяться, розмічаються за єдиним принципом. Всі тури багатотурового змагання повинні бути проведені на одній і тій самій ділянці водойми. Схема розбивки цієї ділянки на зони та сектори повинна бути ідентичною в усіх турах. Розмітка зон та секторів повинна бути закінчена до початку жеребкування. Забороняється проведення змагань з порушенням вимоги пункту 6.3. Правил.

6.4. Розрив між секторами всередині зони не допускається, за винятком випадків, коли місце має значну природну перешкоду , що заважає спортсмену вільно розташовуватися в секторі.
Забороняється проведення змагань з порушенням вимоги пункту 6.4. Правил.

6.5. При проведенні всеукраїнських змаганнях, ділянка, обрана для їх проведення, ділиться на чотири зони. Зони, в свою чергу, діляться на сектори, залежно від кількості спортсменів за принципом - кількість секторів в зоні дорівнює кількості команд, що приймають участь у змаганні. При проведенні змагань особистого заліку або командного типу «тандем» ділянка для проведення змагань ділиться тільки на кількість секторів, рівну кількості спортсменів («тандемів»). На змаганнях інших рівнів кількість зон та секторів визначається за рішенням організаторів та вказується в Положенні про змагання.

6.6. Кількість секторів в зонах не повинна різнитися більш ніж на один сектор. Забороняється проведення змагань з порушенням вимоги пункту 6.6. Правил.

6.7. Зони та сектори розмежовуються від берега вглиб суші шнуром або прапорцями не менш, ніж на 5 метрів.

6.8. Зони позначаються латинськими літерами А,В,С і т.д., а сектори – цифрами 1,2,3, і т.д. нанесеними на прапорцях, табличках або безпосередньо на покритті сектора (бетонні плити та т.п.). Позначки та їх носії можуть бути довільної форми та розмірів але однотипні, добре видимі та зрозумілі спортсменам, суддям та глядачам.

6.9. Розбивка зон та секторів повинна здійснюватися або перевірятися за участю членів Технічної комісії.

6.10. При проведенні змагань, довжина сектора вздовж берега встановлюється не менше 10 метрів, а для командних змагань «тандем» - не менше 15 метрів. Забороняється проведення змагань з порушенням вимоги пункту 6.10. Правил.

6.11. За необхідністю допускаються розриви між зонами. Максимальний розрив між зонами визначається з урахуванням фактора часу, тобто щоб спортсмен зміг дістатися пішки від місця жеребкування до свого сектора від моменту закінчення жеребкування до сигналу «вхід в сектор» за час, відведений на це Положенням про змагання.

6.12. Дозволяється розташовувати зони для проведення змагань на протилежних берегах водойми. При ширині водойми більше 150 метрів дозволяється розташовувати зони на протилежних берегах одна проти іншої.

6.13. Розмічення зон та секторів в цих зонах на березі водойми проводиться з ліва на право.
Куплю шкуру браконьера, дорого.

Закрыто